Suzuku Vitara.Установлено РУ-РДС «Газ-Тормоз».


Suzuku Vitara  Suzuku Vitara
Suzuku Vitara